โรงผลิตเหล้าสาเกอิโนะอุเอะ

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

※ต้องสำรองล่วงหน้าทางโทรศัพท์ (ก่อนเวลาอย่างน้อย 1 เดือน) ก่อตั้งขึ้นในปี 1789 โรงงานผลิตเหล้าสาเก อิโนะอุเอะ ผลิตเหล้าสาเกในพื้นที่บริเวณนี้มาเป็นเวลา 20 ปี และผลิตเหล้าสาเกโดยข้าวที่อุดมสมบูรณ์และคัดสรรมาอย่างดี

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

552 คะมิโอะอิ, โอะอิ-มะชิ, อะชิงะระคะมิ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

รถไฟสายโงะเท็มบะ สถานีคะมิ-โอะอิ

เวลาทำการ

การเยี่ยมชมจะเป็นไปได้ เมื่อเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์สามารถติดต่อได้ในวันทำการของบริษัท คุณสามารถชมกรรมวิธีผลิตเหล้าสาเกได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม แต่เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่คึกคักที่สุด

วันหยุดทำการ

จำเป็นต้องคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

อิชิอิ โจะโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก

อิชิอิ โจะโซะ

สวนไอริส เซเซรากิ-โนะ ซาโต และเส้นทางริมน้ำ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนไอริส เซเซรากิ-โนะ ซาโต และเส้นทางริมน้ำ

ท่าเรือแม่น้ำสะคะวะงะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ท่าเรือแม่น้ำสะคะวะงะวะ

สวนบลูเบอรี่อาซาฮี
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนบลูเบอรี่อาซาฮี