ข้อมูลทั่วไป

อินะมุระงะสะกิ เป็นแหลมที่อยู่ระหว่าง Yuigahama และ Shichirigahama และเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-5, อินะมุระงะสะกิ, คามาคุระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ สถานีอินะมุระงะสะกิ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย