คามาคุระ ·ประสบการณ์การทำขนมญี่ปุ่น

โยโกะสุกะ· มิอุระ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ขนมวากะชิเป็นการความชื่นชมและยกย่องในคุณค่าของธรรมชาติ ที่ได้หล่อเลี้ยงคนญี่ปุ่น การทำขนมวาซากิอันงดงามและอร่อยจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในคุณค่าเหล่านั้น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

28-35 สะคะโนะชิตะ, คามาคุระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

โจะจุอิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โจะจุอิน

โรงแรมคามาคุระ ปาร์ค
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โรงแรมคามาคุระ ปาร์ค

ศาลเจ้ามิทามะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้ามิทามะ

วัดโกคุระคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโกคุระคุ-จิ