ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
คามาคุระ ·ประสบการณ์การทำขนมญี่ปุ่น

คามาคุระ ·ประสบการณ์การทำขนมญี่ปุ่น

ขนมวากะชิเป็นการความชื่นชมและยกย่องในคุณค่าของธรรมชาติ ที่ได้หล่อเลี้ยงคนญี่ปุ่น การทำขนมวาซากิอันงดงามและอร่อยจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในคุณค่าเหล่านั้น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

Kishi-ke

Kishi-ke

คามาคุระ
โจะจุอิน

โจะจุอิน

คามาคุระ
โรงแรมคามาคุระ ปาร์ค

โรงแรมคามาคุระ ปาร์ค

คามาคุระ
ไม่มีรูปภาพ

ศาลเจ้ามิทามะ

คามาคุระ