คามาคุระ ·ประสบการณ์การทำขนมญี่ปุ่น

โยโกะสุกะ· มิอุระ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ขนมวากะชิเป็นการความชื่นชมและยกย่องในคุณค่าของธรรมชาติ ที่ได้หล่อเลี้ยงคนญี่ปุ่น การทำขนมวาซากิอันงดงามและอร่อยจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในคุณค่าเหล่านั้น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

28-35 สะคะโนะชิตะ, คามาคุระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

โจะจุอิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

โจะจุอิน

วัดโกคุระคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโกคุระคุ-จิ

คามาคุระ ฮะเซะ โนะ อะคะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

คามาคุระ ฮะเซะ โนะ อะคะริ

วัดฮะเซะ-เดะระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 38

วัดฮะเซะ-เดะระ