สถานีอินะมุระงะสะกิ

โยโกะสุกะ· มิอุระ 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

สถานีอินะมุระงะสะกิเป็นสถานีรถไฟบนเส้นทางรถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ (เอะโนะเด็น) ตั้งอยู่ที่อินะมุระงะสะกิ, คามาคุระ จังหวัดคะนะงะวะ หมายเลขสถานีคือ EN10

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-8-1 อินะมุนะ งะ สะกิ, คามาคุระ-ชิ

รูปถ่าย

อินะมุระงะสะก
โยโกะสุกะ· มิอุระ

อินะมุระงะสะก

โรงแรมคามาคุระ ปริ้นส์
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โรงแรมคามาคุระ ปริ้นส์

วัดโกคุระคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโกคุระคุ-จิ

โรงแรมคามาคุระ ปาร์ค
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โรงแรมคามาคุระ ปาร์ค