ข้อมูลทั่วไป

เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในหมู่ชาวท้องถิ่นที่นับถือผู้พิทักษ์แห่งคะวะซะกิ กล่าวกันว่าเป็นองค์ประกอบของ "ชัยชนะ" และ "ความสามัคคี" ไม่อาจคำนวนได้ว่าศาลเจ้าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่ต้นกิงโกะศักดิ์สิทธิ์ (โอะอิโชะในภาษาญี่ปุ่น) มีอายุกว่า 1000 ปี ที่ศาลเจ้ามีการจัดงานเทศกาลตลอดทั้งปี อาทิเช่น เทศกาลเรไทไซ (Kawasaki Sanno Festival) ในเดือนสิงหาคม ในบริเวณใกล้เคียงมีจุดที่โดดเด่นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยู่มากมาย เช่นอนุสาวรีย์บทกวีของมัตซึต บะโชะ และ มะสะโอะกะ ชิคิ และซากสะพานโคะโดะโระ เป็นต้น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

7-7, มิยะโมะูโตะ-โชะ, คะวะสะกิ-คุ, คะวะสะกิ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

044-222-4554

เวลาทำการ

เปิด 24 ชม

วันหยุดทำการ

เปิดทุกวัน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

เทศกาลคาวาซากิ ซันโนะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

เทศกาลคาวาซากิ ซันโนะ

โทะไคโดะ คะวะสะกิ-ชุกุ โคะริวกัน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โทะไคโดะ คะวะสะกิ-ชุกุ โคะริวกัน

สะโตะ ฮอนจิน อะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สะโตะ ฮอนจิน อะโตะ

DICE คาวาสะกิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

DICE คาวาสะกิ