Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Tuyến đường đi bộ Ikemine

Tuyến đường đi bộ Ikemine

Trong những vùng đầm lầy mạch nước có thể bắt gắp các loài động vật quý hiếm ít khi thấy, chẳng hạn như ếch cây đốm xanh Schlegel.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Okuyugawara Yui

Okuyugawara Yui

Yugawara
Momiji-no-sato

Momiji-no-sato

Yugawara
Thác Godan

Thác Godan

Yugawara
Thác Fudo (Yugawara)

Thác Fudo (Yugawara)

Yugawara