โมมิจิ-โนะ-สะโตะ

พื้นที่ทางตะวันตก1ชม

รายละเอียด

สถานที่ยอดนิยมแห่งใหม่ในพื้นที่ยุงะวะระ ซึ่งมีต้นเมเปิ้ลญี่ปุ่นอยู่ประมาณ 540 ต้น ในเดือนพฤศจิกายน ฤดูกาลแห่งใบไม้เปลี่ยนสี ถนนหนทางถูกตกแต่งประดับประดาด้วยสีสันอันสดใสของใบเมเปิ้ล ดึงดูดให้ผู้คนมากมายมาชื่นชม

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

566, มิยะคะมิ, ยุงะวะระ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-เค็น, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ

เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ

น้ำตกโมะโตะทะกิ "น้ำตกฟุโดะ-ทะกิ"

น้ำตกโมะโตะทะกิ "น้ำตกฟุโดะ-ทะกิ"

โรงเรียนสอนเล่นพาราไกด์ Y.S.C. ฮะโกะเนะ

โรงเรียนสอนเล่นพาราไกด์ Y.S.C. ฮะโกะเนะ

ิพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ยุงะวะระ

ิพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ยุงะวะระ