Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Tàn tích Hiratsuka-juku Wakihonjin

Tàn tích Hiratsuka-juku Wakihonjin

Trong thời kỳ Edo, lữ quán "Honjin" được sử dụng để tiếp đón các quan chức Mạc phủ và các lãnh chúa phong kiến. Lữ quán đặc biệt này có một chỗ ở tên là "Waki Honjin" là một phần bổ sung cho Honjin. Hiratsuka-juku có một Honjin và một Waki-Honjin.

Thông tin cần thiết

Đường đến

Ga JR Hiratsuka (trên tuyến JR Tokaido)

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Hiratsuka-juku Kousatsuba image

Hiratsuka-juku Kousatsuba

Hiratsuka
Tàn tích lịch sử Hiratsuka-juku Honjin image

Tàn tích lịch sử Hiratsuka-juku Honjin

Hiratsuka
Edo Mitsuke tại Hiratsuka-juku image

Edo Mitsuke tại Hiratsuka-juku

Hiratsuka
Gò (tsuka) Hiratsuka image

Gò (tsuka) Hiratsuka

Hiratsuka