โคะจิริ ซุยมอน (ประตูน้ำ)

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

จากประตูน้ำ คุณสามารถชมวิวทะเลสาบอะชิโนะ และมีภูเขาฟูจิเป็นฉากหลัง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1242 เซ็นโงะคุฮะระ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ สถานีโทะเง็นได

รูปถ่าย

อะชิโนะโกะ แคมป์ มุระ
พื้นที่ทางตะวันตก

อะชิโนะโกะ แคมป์ มุระ

โรงแรมฮาโกเนะโคเงะ
พื้นที่ทางตะวันตก

โรงแรมฮาโกเนะโคเงะ

ร้านอาหารโทะเง็นได วิว
พื้นที่ทางตะวันตก

ร้านอาหารโทะเง็นได วิว

ศูนย์นักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ศูนย์นักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ