ข้อมูลทั่วไป

โรงแรมฮะโกะเนะโคะเง็นมีสปาที่ยอดเยี่ยม น้ำพุร้อนของที่นี่มีคาร์บอเนตเป็นจำนวนมาก (ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน และ ออกซิเจน) เนื่องจากมีไอออนของเหล็กผสมอยู่ น้ำพุร้อนจึงมีสีแดงอมน้ำตาล

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

164 โมะโตะฮะโกะเนะ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายฮะโกะเนะ โทะซาน สถานีฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

เวลาทำการ

อาบน้ำแบบเดย์ทริป: 11:00-16:00

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ 1300 เยนเด็ก 650 เยน

รูปถ่าย