Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฮะชิมันยะมะ โนะ โยะกัน (สวนฮะชิมันยะมะ)

ฮะชิมันยะมะ โนะ โยะกัน (สวนฮะชิมันยะมะ)

เป็นอาคารเก่าแก่ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นปูชนียสถานของประเทศ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ
  • 9:00~21:30

ระยะเวลา : 15นาที

วันหยุดทำการ วันจันทร์
ค่าใช้จ่าย ฟรี
การเข้าถึง สายเจอาร์ โทะคโดะ สถานีฮิรัตซึตกะ
สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนฮะชิมันยะมะ

สวนฮะชิมันยะมะ

พื้นที่โชะนัน
ศาลเจ้าฮิรัตซึตกะ ฮะชิมันกุ

ศาลเจ้าฮิรัตซึตกะ ฮะชิมันกุ

พื้นที่โชะนัน
ประสบการณ์กิโมโน โนะ อะไรอิ (ทำความสะอาดกิโมโน)

ประสบการณ์กิโมโน โนะ อะไรอิ (ทำความสะอาดกิโมโน)

พื้นที่โชะนัน
พิพิธภัณฑ์เมืองฮิระสึกะ

พิพิธภัณฑ์เมืองฮิระสึกะ

พื้นที่โชะนัน

รูปถ่าย