Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนฮะชิมันยะมะ

สวนฮะชิมันยะมะ

สวนแห่งนี้ และป่าของพระราชวังฮิรัตซึตกะ ฮะชิมัน ถือเป็นโอเอซิสในย่านใจกลางเมือง ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับวิวดอกไม้ของแต่ละฤดูกาล อาทิเช่น ดอกซากุระ ไฮเดรนเยีย และ bush clover ภายในสวนยังมีอาคารแบบตะวันตกโบราณ (อดีตอาคารอนุสรณ์ของบริษัท Yokohama Rubber Company โรงงานฮิรัตซึตกะ) อนุสรณ์สถานและอนุสรณ์สาวรีย์เพื่อการบูรณะหลังสงคราม ในตอนกลางคืน จะมีไฟส่องสว่างไปทั้งสวน เพื่อให้เป็นเมืองที่ไม่มีกลางคืน

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย ฟรี
การเข้าถึง เดิน 10 นาทีจากทางออกทิศเหนือของสถานีฮิรัตซึตกะ สายโทะไคโดะ
สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ฮะชิมันยะมะ โนะ โยะกัน (สวนฮะชิมันยะมะ)

ฮะชิมันยะมะ โนะ โยะกัน (สวนฮะชิมันยะมะ)

พื้นที่โชะนัน
ศาลเจ้าฮิรัตซึตกะ ฮะชิมันกุ

ศาลเจ้าฮิรัตซึตกะ ฮะชิมันกุ

พื้นที่โชะนัน
ประสบการณ์กิโมโน โนะ อะไรอิ (ทำความสะอาดกิโมโน)

ประสบการณ์กิโมโน โนะ อะไรอิ (ทำความสะอาดกิโมโน)

พื้นที่โชะนัน
พิพิธภัณฑ์เมืองฮิระสึกะ

พิพิธภัณฑ์เมืองฮิระสึกะ

พื้นที่โชะนัน

รูปถ่าย