Chùa Phật giáo Gumyō

Yokohama, Kawasaki30phút

Miêu tả

Đây là ngôi chùa cổ nhất ở Yokohama. Chùa Phật giáo Gumyo được công nhận là một di sản văn hóa quan trọng của quốc gia. Ngôi chùa được gọi là "Kyumyo" trong thời Kamakura, nhưng được đổi thành "Gumyo" để tưởng nhớ Kannonkyo (Kinh Phật).

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

267 Gumyōji-chō, quận Minami, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Phố mua sắm Gumyoji

Phố mua sắm Gumyoji

Nhà tắm công cộng ở quận Minami

Nhà tắm công cộng ở quận Minami

Bảo tàng Khảo cổ học Santonodai Thành phố Yokohama

Bảo tàng Khảo cổ học Santonodai Thành phố Yokohama

Trường thư pháp Kouka Awazu

Trường thư pháp Kouka Awazu