ประสบการณ์สนุกสนานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านญี่ปุ่น "เอโดะ มิงงุ ไคโดะ"

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

มีการจัดแสดงเครื่องมือต่างๆที่เก็บสะสมโดยนายทัตซึตโอะ อะคิสะวะ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนสามัญในสมัยเอโดะ, สมัยเมจิ, สมัยไทโชะ และสมัยโชวะ คุณสามารถชมญี่ปุ่นเก่าที่ถูกลืม นอกจากนี้ยังมีมุมประสบการณ์ที่คุณสามารถทดลองใช้เครื่องมือเหล่านั้น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

418 งุโซะ, นะไค-มะชิ, อะชิงะระคะมิ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

ขึ้นรถเมล์จากสถานีนิโนะมิยะ รถไฟสายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ.

เวลาทำการ

9:00 –17:00 น

วันหยุดทำการ

วันจันทร์

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่: 500 เยน นักเรียนระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา: 400 เยน

รูปถ่าย

ซาโตมาชิ เอ็กเชนจ์ เซ็นเตอร์
พื้นที่ทางตะวันตก

ซาโตมาชิ เอ็กเชนจ์ เซ็นเตอร์

สวนนะไค ชุโอะ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนนะไค ชุโอะ

สวนสาธารณะอิตสุคุชิมา ชิสเซอิ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนสาธารณะอิตสุคุชิมา ชิสเซอิ

สวนเสะเสะระงิ
พื้นที่โชะนัน

สวนเสะเสะระงิ