โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ประสบการณ์สนุกสนานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านญี่ปุ่น "เอโดะ มิงงุ ไคโดะ"

ประสบการณ์สนุกสนานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านญี่ปุ่น "เอโดะ มิงงุ ไคโดะ"

มีการจัดแสดงเครื่องมือต่างๆที่เก็บสะสมโดยนายทัตซึตโอะ อะคิสะวะ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนสามัญในสมัยเอโดะ, สมัยเมจิ, สมัยไทโชะ และสมัยโชวะ คุณสามารถชมญี่ปุ่นเก่าที่ถูกลืม นอกจากนี้ยังมีมุมประสบการณ์ที่คุณสามารถทดลองใช้เครื่องมือเหล่านั้น

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

9:00 –17:00 น

ช่วงเวลา

1ชม

วันหยุดทำการ วันจันทร์
ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่: 500 เยน นักเรียนระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา: 400 เยน

การเข้าถึง

ขึ้นรถเมล์จากสถานีนิโนะมิยะ รถไฟสายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ.

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ซาโตมาชิ เอ็กเชนจ์ เซ็นเตอร์

ซาโตมาชิ เอ็กเชนจ์ เซ็นเตอร์

30 นากาอิ
สวนนะไค ชุโอะ

สวนนะไค ชุโอะ

60 นากาอิ
สวนสาธารณะอิตสุคุชิมา ชิสเซอิ

สวนสาธารณะอิตสุคุชิมา ชิสเซอิ

30 นากาอิ
สวนเสะเสะระงิ

สวนเสะเสะระงิ

60 นิโนะมิยะ