ข้อมูลทั่วไป

ในโซนคอมมูนิตี้ พลาซ่า จะมี 'Plaza of Play' ซึ่งมีอุปกรณ์สนามเด็กเล่นต่างๆ รวมทั้งกระดานลื่นยาว 101 เมตร ส่วนใน 'Waterfront Plaza' มีการติดตั้งลำธารที่มีความยาว 40 เมตรและสระน้ำขนาดใหญ่ 22 เมตร นับว่าเป็นพื้นที่ที่ชื่นชอบสำหรับเด็กๆ วิวของภูเขาฟูจิและอ่าวสะกะมิ และทัศนียภาพชนบทที่สวยงามเป็นสิ่งที่น่าสนใจของสถานที่แห่งนี้

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

580 ฮินะิุโบะ, นะไค-มะชิ, อะชิงะระคะมิ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ สถานีนิโนะมิยะ

รูปถ่าย

ซาโตมาชิ เอ็กเชนจ์ เซ็นเตอร์
พื้นที่ทางตะวันตก

ซาโตมาชิ เอ็กเชนจ์ เซ็นเตอร์

นะไค อินเตอร์ เซอร์กิต
พื้นที่ทางตะวันตก

นะไค อินเตอร์ เซอร์กิต

สวนสาธารณะอิตสุคุชิมา ชิสเซอิ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนสาธารณะอิตสุคุชิมา ชิสเซอิ

ประสบการณ์สนุกสนานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านญี่ปุ่น "เอโดะ มิงงุ ไคโดะ"
พื้นที่ทางตะวันตก

ประสบการณ์สนุกสนานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านญี่ปุ่น "เอโดะ มิงงุ ไคโดะ"