ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
อดีตวิลล่าของโงะคิชิ มัตซึตโมะโตะ, เรือนน้ำชาอุโคะอุ

อดีตวิลล่าของโงะคิชิ มัตซึตโมะโตะ, เรือนน้ำชาอุโคะอุ

ในโอดะวะระมีวิลล่าอยู่จำนวนมาก ที่สร้างขึ้นโดยบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองและการเงินในสมัยเมจิ และวิลล่าที่เคยเป็นของ Gokichi Matsumoto ก็เป็นหนึ่งในนั้น ในเดือนมีนาคม 2017 วิลล่าแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันวิลล่าเป็นของนายโอคะดะ แต่เรือนน้ำชาและสวนได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

11:00–15.00

ระยะเวลา : 30นาที

วันหยุดทำการ วันจันทร์ถึงวันพุธ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

อุเคียวอุ

อุเคียวอุ

พื้นที่ทางตะวันตก
พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ

พื้นที่ทางตะวันตก
มีข้อเสนอ
วัดไดเร็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / ฟุคุโระคุจุ)

วัดไดเร็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / ฟุคุโระคุจุ)

พื้นที่ทางตะวันตก
พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ

พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ

พื้นที่ทางตะวันตก