อดีตวิลล่าของโงะคิชิ มัตซึตโมะโตะ, เรือนน้ำชาอุโคะอุ

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ในโอดะวะระมีวิลล่าอยู่จำนวนมาก ที่สร้างขึ้นโดยบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองและการเงินในสมัยเมจิ และวิลล่าที่เคยเป็นของ Gokichi Matsumoto ก็เป็นหนึ่งในนั้น ในเดือนมีนาคม 2017 วิลล่าแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันวิลล่าเป็นของนายโอคะดะ แต่เรือนน้ำชาและสวนได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-1-27 มินะมิ-โชะ, โอดะวะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

หมายเลขโทรศัพท์

0465-33-1754 (日本語及び平日のみ対応)

เวลาทำการ

11:00–15.00

วันหยุดทำการ

วันจันทร์ถึงวันพุธ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

รูปถ่าย

อุเคียวอุ
พื้นที่ทางตะวันตก

อุเคียวอุ

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ คูปอง
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ

วัดไดเร็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / ฟุคุโระคุจุ)
พื้นที่ทางตะวันตก

วัดไดเร็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / ฟุคุโระคุจุ)

พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ (ปิดจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม, 2018)
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ (ปิดจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม, 2018)