อาคารอนุสรณ์สะวะดะ-มิกิ

พื้นที่โชะนัน 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

พิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมในเดือนมีนาคม 2014 แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อให้เกียรติแก่ มิกิ สะวะดะ ผู้ซึ่งเสียชีวิตแล้ว (หลานของผู้ก่อตั้งมิตซูบิชิ Yatarou Iwasaki) ผู้ก่อตั้งสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า 'Elizabeth Sanders Home' และจัดแสดงศาสนวัตถุโบราณของศาสนาคริสต์ อื่นๆ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1152 โอะอิโสะ, โอะอิโสะ-มะชิ, นะคะ-คุ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ สถานีโอะอิโสะ

เวลาทำการ

10:00–16:00 น

วันหยุดทำการ

วันจันทร์

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่: 500 เยน, นักเรียนมัธยม / นักศึกษามหาวิทยาลัย / ผู้สูงอายุ (อายุสูงกว่า 65): 400 เยน

รูปถ่าย

การเดินชมศิลปะของโอะอิโสะในวันอาทิตย์
พื้นที่โชะนัน

การเดินชมศิลปะของโอะอิโสะในวันอาทิตย์

จิฟุคุจิ
พื้นที่โชะนัน

จิฟุคุจิ

โอะอิโสะ-เงฮินกัน (อดีตบ้านพักของตระกูลคิโนะชิตะ)
พื้นที่โชะนัน

โอะอิโสะ-เงฮินกัน (อดีตบ้านพักของตระกูลคิโนะชิตะ)

โคจิมะ ฮอนจิน / โอโนเอะ ฮอนจิน
พื้นที่โชะนัน

โคจิมะ ฮอนจิน / โอโนเอะ ฮอนจิน