อดีตโรงเรียนเคียววะ เคียววะ โนะ โมะริ / ประสบการณ์ Char-grill

พื้นที่ทางตะวันตก 3ชม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่เขตนี้ตั้งอยู่ที่เชิงเขาโอโอะไม มีชื่อว่า "ทิเบตแห่งยะมะคิตะ มะชิ " มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น อาทิเช่น การลดจำนวนประชากร

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

275 มินะเสะงะวะ, ยะมะคิตะ-มะชิ, อะชิงะระคะมิ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีเจอาร์ ยะมะคิตะ

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

วันหยุดทำการ

ขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับงาน

รูปถ่าย

โยะริโทะโมะ ซากุระ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก

โยะริโทะโมะ ซากุระ(ต้นซากุระ)

สวนรถไฟยะมะคิตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนรถไฟยะมะคิตะ

ภูเขาโอโนะยะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ภูเขาโอโนะยะมะ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)