ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
คณะกลอง "โคสุอิ"

คณะกลอง "โคสุอิ"

【การแสดงจัดขึ้นที่สถานที่จัดงาน MICE】ชมการแสดงกลองวาไดโกะดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ให้เสียงทุ้มต่ำ และกลองโคสุอิซึ่งทำจากวัสดุดั้งเดิมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เกิดเสียงใหม่ๆ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โทะโนะสะมะ โนะ ฮะกะ (หลุมฝังศพของเจ้าเมือง)

โทะโนะสะมะ โนะ ฮะกะ (หลุมฝังศพของเจ้าเมือง)

คาวาซากิ
ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ

ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ

คาวาซากิ
บ้านพักของ คะเม โระคุโระ

บ้านพักของ คะเม โระคุโระ

คาวาซากิ
สวนฮะยะโนะเซชิ และนะนัตซึต-อิเกะ

สวนฮะยะโนะเซชิ และนะนัตซึต-อิเกะ

คาวาซากิ