ข้อมูลทั่วไป

เทพเจ้าประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าซึตคุโยะมิคือ "ซึตคุโยะมิ-โนะ-มิโคะโตะ " พระเจ้าแห่งดวงจันทร์ในลัทธิชินโต และในตำนานญี่ปุ่น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

7-38-4 คะไมสะโอะ, อะโสะ-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีคะคิโอะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย