ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ

ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ

ศาลเจ้านี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1534 เป็นสถานที่สวดขอพรสำหรับการเก็บเกี่ยว จากเทพเจ้าแห่งศาลเจ้าสึคิโยะมิโนะมิยะ หลังจากนั้นมีการรวมศาลเจ้าคุมาโนะ, ศาลเจ้าฮาคุซัน และศาลเจ้าฮิเอะ รวมกันในนามว่าศาลเจ้าอาโสะ ก่อนจะเปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อศาลเจ้าสึคิโยมิโนะมิยะ

ข้อมูลสำคัญ

ค่าเข้า

ฟรี

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีคะคิโอะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

บ้านพักของ คะเม โระคุโระ

บ้านพักของ คะเม โระคุโระ

คาวาซากิ
อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

คาวาซากิ
ศาลเจ้าอะคิบะ

ศาลเจ้าอะคิบะ

คาวาซากิ
วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ

คาวาซากิ