สะพานเหล็กเดะยะมะและลำธารฮะยะคะวะในฤดูใบไม้ร่วง

พื้นที่ทางตะวันตก 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ สถานที่แห่งนี้มีทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงามในฤดูใบไม้ร่วง รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

192-1, โทะอุโนะ-สะวะ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระ-ชิโมะกุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีฮะโกะเนะ อิทะบะชิ รถไฟสายฮะโกะเนะ โทะซาน

รูปถ่าย

อิชิโนะยุ
พื้นที่ทางตะวันตก

อิชิโนะยุ

สะพานชิโทะเสะ
พื้นที่ทางตะวันตก

สะพานชิโทะเสะ

อุโมงค์คันเร โดอุมอน
พื้นที่ทางตะวันตก

อุโมงค์คันเร โดอุมอน

ผจญภัยในป่าแห่งฮาโกเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ผจญภัยในป่าแห่งฮาโกเนะ