โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าซานโน

ศาลเจ้าซานโน

เป็นวัดแห่งแรกที่สร้างอุทิศผู้ครองแผ่นดินในพื้นที่ ถูกเคลื่อนย้ายจากโรงเรียนมัธยมปลายฟูจิสะวะ ซึ่งเป็นสถานที่ดั้งเดิม มาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน ด้านหลังของวัด มีหอคอยที่ยืนอยู่เดียวดาย ภาพถ่ายโดยศูนย์แลกเปลี่ยนฟูจิสะวะ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

อนุญาตให้เข้าชมได้ทั้งวัน

ช่วงเวลา

15นาที

วันหยุดทำการ อนุญาตให้เข้าชมได้ตลอดทั้งวัน
ค่าเข้า

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีฟูจิสะวะ รถไฟสายเจอาร์ โทะไคโดะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

วัดแคนโน-อิน

วัดแคนโน-อิน

30 ฟูจิซาว่า
วัดชินโทะคุ-จิ

วัดชินโทะคุ-จิ

15 ฟูจิซาว่า
วัดเซะโคะอุจิ (วัดยูเกียวจิ) วัดสำคัญประจำนิกายจิชุ

วัดเซะโคะอุจิ (วัดยูเกียวจิ) วัดสำคัญประจำนิกายจิชุ

30 ฟูจิซาว่า
ยุโคะ-โนะ-บง

ยุโคะ-โนะ-บง

45 ฟูจิซาว่า