ข้อมูลทั่วไป

เป็นวัดแห่งแรกที่สร้างอุทิศผู้ครองแผ่นดินในพื้นที่ ถูกเคลื่อนย้ายจากโรงเรียนมัธยมปลายฟูจิสะวะ ซึ่งเป็นสถานที่ดั้งเดิม มาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน ด้านหลังของวัด มีหอคอยที่ยืนอยู่เดียวดาย ภาพถ่ายโดยศูนย์แลกเปลี่ยนฟูจิสะวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-2-29, ไดงิริ, ฟูจิสะวะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีฟูจิสะวะ รถไฟสายเจอาร์ โทะไคโดะ

เวลาทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

วันหยุดทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

วัดแคนโน-อิน
พื้นที่โชะนัน

วัดแคนโน-อิน

วัดชินโทะคุ-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดชินโทะคุ-จิ

วัดยุเงียวโยะ-จิ (ตลาดนัดแอนทีคโอะอิโชะ, วัดฟูจิสะวะ ยุเงียวโยะ-จิ)
พื้นที่โชะนัน

วัดยุเงียวโยะ-จิ (ตลาดนัดแอนทีคโอะอิโชะ, วัดฟูจิสะวะ ยุเงียวโยะ-จิ)

วัดยุเกียว-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดยุเกียว-จิ