ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
หลุมฝังศพโบราณโชะอุจะ-อะนะ-โยโกอะนะ

หลุมฝังศพโบราณโชะอุจะ-อะนะ-โยโกอะนะ

ในเขตทะคะซึต เมืองคาวาซากิ จะมีสุสานโบราณในอุโมงค์อยู่มากมาย สุสานโบราณส่วนใหญ่จะสร้างเป็นเนินดิน แต่สุสานสไตล์อุโมงค์เหล่านี้จะเจาะเข้าไปในภูเขา ตามแนวนอน ผนังด้านในของสุสานถูกปิด เพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

รถไฟสายโอะดะคิว สถานีมุโคะงะโอะกะ-ยุเอ็น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ป่าเมทาเซกัว

ป่าเมทาเซกัว

คาวาซากิ
พื้นที่สีเขียวอิคุตะ

พื้นที่สีเขียวอิคุตะ

คาวาซากิ
ร้านโซบะ ชิระกะวะ-โงะ (ภายในนิฮอน มินคะ-เอ็น)

ร้านโซบะ ชิระกะวะ-โงะ (ภายในนิฮอน มินคะ-เอ็น)

คาวาซากิ
พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นกลางแจ้ง

พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นกลางแจ้ง

คาวาซากิ