ข้อมูลทั่วไป

ที่ปลายสุดของแหลมมะนะซุรุคือ สวนธรรมชาติแหลมมะนะซุรุ คุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของคาบสมุทรอิซุ, โชะนัน, คาบสมุทรโบะโสะ และเกาะทั้งเจ็ดของอิซุ วิวพาโนราม่าที่ยื่นออกไปสู่ทะเลเป็นจุดเด่นที่ไม่ควรพลาด

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1175, มะนะซึตรุ, มะนะซุรุ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-ุน, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

0465-68-1112

ค่าใช้จ่าย

Free

รูปถ่าย