ภูเขาโทะอุเมียวซาน

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

จุดที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติคาบสมุทรมะนะซุรุ คือ ภูเขาโทเมียวซาน ในกาลครั้งหนึ่งเคยเป็นทุ่งหญ้า กล่าวกันว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออธิษฐานขอพรเพื่อความปลอดภัยของเรือที่เข้ามาท่าเรือ ปัจจุบันมีต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่น ต้นการบูร และ chinquapin

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

มะนะซุรุ, มะนะซุรุ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

บึงนก
พื้นที่ทางตะวันตก 0

บึงนก

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ คะซุมะสะ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ คะซุมะสะ

โคะโทะงะฮะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

โคะโทะงะฮะมะ

แหลมมะนะซุรุ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

แหลมมะนะซุรุ