ข้อมูลทั่วไป

ยังรู้จักกันในชื่อเกาะคะสะชิมะ มิตซุยชิ (Mitsuishi) มีชื่อเสียงในฐานะจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นครั้งแรกของปี และเป็นสัญลักษณ์ของคาบสมุทรมะนะซุรุ และในช่วงน้ำลงจะมีสถานที่แห่งนี้เชื่อมต่อกับคาบสมุทร

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1175-1 มะนะซุรุ, มะนะซุรุ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

แหลมมะนะซุรุ
พื้นที่ทางตะวันตก

แหลมมะนะซุรุ

ชิโอะไซ พรอมานาด
พื้นที่ทางตะวันตก

ชิโอะไซ พรอมานาด

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยเอโดะแห่งมานาซุรุ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยเอโดะแห่งมานาซุรุ

แหลมมะนะซุรุ
พื้นที่ทางตะวันตก

แหลมมะนะซุรุ