ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
บุนเม-ซุตซึตมิ

บุนเม-ซุตซึตมิ

บุนเม-ซุตซึตมิ สร้างขึ้นโดยการรวมภูมิประเทศตามธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างที่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้แม่น้ำที่ไหลเป็นเส้นตรง เปลี่ยนไปไหลในแบบซิกแซ็ก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในแม่น้ำอะยุซะวะ

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง 1 นาที จากป้ายรถบัสโอะกุชิ บนรถบัสที่มุ่งหน้าไปยังสถานียามะคิตะ จากสถานีไดยุซัน บนรถไฟสายอิซุ ฮาโกเนะ ไดยุซัน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)

ไคเซ
อะชิงะระ โนะ สะโตะ

อะชิงะระ โนะ สะโตะ

มินะมิอะชิงะระ
บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ

ไคเซ
สถานที่เก็บส้มทะชิโระ-เอ็น

สถานที่เก็บส้มทะชิโระ-เอ็น

มัตสึดะ