ข้อมูลทั่วไป

บุนเม-ซุตซึตมิ สร้างขึ้นโดยการรวมภูมิประเทศตามธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างที่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้แม่น้ำที่ไหลเป็นเส้นตรง เปลี่ยนไปไหลในแบบซิกแซ็ก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในแม่น้ำอะยุซะวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

นุดะ, มินะไมชิงะระ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

จากสถานีไดยุซาน รถไฟสายไดยุซาน ให้ขึ้นรถเมล์ที่มุ่งหน้าไปยังสถานียะมะคิตะ ลงรถที่โอะงุชิ แล้วเดินอีก 1 นาที

รูปถ่าย

ศาลาประชาคม เบียร์อะซะฮิ แห่ง คะนะงะวะ อะชิงะระ
พื้นที่ทางตะวันตก

ศาลาประชาคม เบียร์อะซะฮิ แห่ง คะนะงะวะ อะชิงะระ

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)
พื้นที่ทางตะวันตก

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)

โรงงานผลิตเบียร์อาซาฮิ- สาขาคะนะงะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก

โรงงานผลิตเบียร์อาซาฮิ- สาขาคะนะงะวะ

อะชิงะระ โนะ สะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

อะชิงะระ โนะ สะโตะ