เนินอะคิบะ-ซาน

พื้นที่ใจกลาง 1ชม30นาที

ข้อมูลทั่วไป

เป็นกลุ่มของหลุมศพโบราณที่สร้างขึ้นประมาณ 1,700 ปีที่ผ่านมา เริ่มต้นในสมัยยะโยะอิ และในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในสมัยโคะฟุน เนื่องจากถือกันว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุสานโคะฟุนมีขึ้นในภาคใต้ของคันโตะและสังคมในสมัยนั้น สถานที่แห่งนี้จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติในเดือนกรกฎาคม 2005 (ประกาศฉบับที่ 101 กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี). ถ้าคุณต้องการชมภายในโปรดมาพร้อมกับไฟฉายและใส่รองเท้าที่เดินง่าย

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4 - 5 โชะเมะ, คะมิอิไมซุมิ, เอะบินะ-ชิ, คะนะงะวะ (ใกล้กับอุทยานแห่งชาติคะมิอิไมซุมิ)

การเข้าถึง

สายโสะเทะซึต สถานีคะชิวะได

รูปถ่าย

ริวโฮะจิ (รูปแกะสลักไม้เซ็นจุ-แคนนอน)
พื้นที่ใจกลาง

ริวโฮะจิ (รูปแกะสลักไม้เซ็นจุ-แคนนอน)

โรงกลั่นสาเกอิซุมิบะชิ
พื้นที่ใจกลาง

โรงกลั่นสาเกอิซุมิบะชิ

ร้านเบียร์ "ชุยุ-คาน"
พื้นที่ใจกลาง

ร้านเบียร์ "ชุยุ-คาน"

เอะบินะ ซิตตี้ ออนโคะกัน
พื้นที่ใจกลาง

เอะบินะ ซิตตี้ ออนโคะกัน