เทศกาลไฮเดรนเยีย สวนอะจิไซ

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ในทุ่งนาบริเวณนี้มีต้นไฮเดรนเยียอยู่ 5000 ต้น และมีพื้นที่กว้าง 3.6 เท่าของโตเกียวโดม เพลิดเพลินกับการเดินเล่น ในขณะเดียวกับการชมวิวทุ่งนาที่เขียวขจีด้วยต้นกล้าปลูกใหม่ และดอกไฮเดรนเจียสีสันสดใส

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1421, คะไนชิมะ, ไคเซ-โชะ, อะชิงะระคะมิ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ

เมืองไคเสะ เอวะ โอโดริ
พื้นที่ทางตะวันตก

เมืองไคเสะ เอวะ โอโดริ

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)
พื้นที่ทางตะวันตก

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ