Trips in Kanagawa

Destinations in Kanagawa

Sort By:
Koajiro-no-Mori and Rivera Resort
Yokosuka, Miura

Koajiro-no-Mori and Rivera Resort

Duration: 4h15m

Shonandaira and Mount Koma Hiking
Shonan Area

Shonandaira and Mount Koma Hiking

Duration: 2h45m

Yokosuka Naval Port Tour 2
Yokosuka, Miura

Yokosuka Naval Port Tour 2

Duration: 3h30m

Kaminogawa Hyutte and Mount Hiru Hike
Central Area

Kaminogawa Hyutte and Mount Hiru Hike

Duration: 2h15m

Instagrammable Shonan Fujimi spots!
Shonan Area

Instagrammable Shonan Fujimi spots!

Duration: 2h15m

19 - 36 of 854 results