S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 45phút
  • 569
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

Chùa Oyama

1giờ

Fujimidai

15phút

Nhanh nhất

  • 1giờ
  • 31000

Rẻ nhất

  • 1giờ45phút
  • 1730
  • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp - 空港

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda