Đài quan sát

Khu vực Shonan 15phút

Tổng quan

Bạn có thể chiêm ngưỡng thành phố Isehara và thành phố Atsugi từ đây.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Oyama, thành phố Isehara, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Ga JR Isehara → đón xe buýt hướng đến cáp treo Oyama (25m) → xuống xe tại trạm cuối cùng

Giờ làm việc

Cần xác nhận

Ngày lễ

Cần xác nhận

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Thác Niju
Khu vực Shonan

Thác Niju

Chigiri no rokutaki (những thác nước của lời hứa)
Khu vực Shonan

Chigiri no rokutaki (những thác nước của lời hứa)

Trạm Oyamadera
Khu vực Shonan

Trạm Oyamadera

Đền Ooyama Afuri
Khu vực Shonan

Đền Ooyama Afuri