Chigiri no rokutaki (những thác nước của lời hứa)

Khu vực Shonan 30phút

Tổng quan

Nijuu-no-taki, Hachidan-no-taki, Moto-taki (Fudou-taki), Rouben-taki, Atago-taki, và Misogi-no-taki được biết đến là sáu thác nước của Ooyama, nổi tiếng là những địa điểm ban sức mạnh tinh thần.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

355 Oyama, thành phố Isehara, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến Odakyu, ga Isehara

Giờ làm việc

Giờ vào cửa: 9:00 ~ 17:00

Hình ảnh

Thác Niju
Khu vực Shonan

Thác Niju

Lễ hội lồng đèn in hình Oyama (E-toro Matsuri)
Khu vực Shonan

Lễ hội lồng đèn in hình Oyama (E-toro Matsuri)

Đền Ooyama Afuri
Khu vực Shonan

Đền Ooyama Afuri

Meoto-sugi (cây tuyết tùng đôi)
Khu vực Shonan

Meoto-sugi (cây tuyết tùng đôi)