Tổng quan

Bạn có thể nhìn thấy núi Phú Sỹ nếu trời nắng đẹp.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Oyama, thành phố Isehara, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Trình diễn ánh sáng về đêm trên núi Oyama
Khu vực Shonan

Trình diễn ánh sáng về đêm trên núi Oyama

Meoto-sugi (cây tuyết tùng đôi)
Khu vực Shonan

Meoto-sugi (cây tuyết tùng đôi)

Chigiri no rokutaki (những thác nước của lời hứa)
Khu vực Shonan

Chigiri no rokutaki (những thác nước của lời hứa)

Thác Niju
Khu vực Shonan

Thác Niju