Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Phân loại bởi:
Cổng torii San-no
Yokosuka, Miura

Cổng torii San-no

Chùa Eisho
Yokosuka, Miura

Chùa Eisho

Chùa Honzui
Yokosuka, Miura

Chùa Honzui

Chùa En'nō
Yokosuka, Miura

Chùa En'nō

Zeniaraibenzaiten Đền Ugafuku
Yokosuka, Miura

Zeniaraibenzaiten Đền Ugafuku

Cầu Taiko
Yokosuka, Miura

Cầu Taiko

Đền Egara Tenjin
Yokosuka, Miura

Đền Egara Tenjin

Wakamiya-oji
Yokosuka, Miura

Wakamiya-oji

Morito daimyōjin
Yokosuka, Miura

Morito daimyōjin

Cửa hàng chính Kamakura Feel
Yokosuka, Miura

Cửa hàng chính Kamakura Feel

Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Uraga (Bảo tàng dân gian)
Yokosuka, Miura

Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Uraga (Bảo tàng dân gian)

Chùa Kenchō
Yokosuka, Miura

Chùa Kenchō

Manshoji
Yokosuka, Miura

Manshoji

Chùa Ankokuron
Yokosuka, Miura

Chùa Ankokuron

Bảo tàng Văn học Kamakura
Yokosuka, Miura

Bảo tàng Văn học Kamakura

Moriyamasha
Yokosuka, Miura

Moriyamasha

Đền Nishikanō
Yokosuka, Miura

Đền Nishikanō

Chùa Anyō-in
Yokosuka, Miura

Chùa Anyō-in

19 - 36 của 75 các kết quả