Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Nơi cư trú của Kamei Rokuro

Nơi cư trú của Kamei Rokuro

Đây là tàn tích nhà ở của Kamei Rokuro, và mọi người cho rằng con cháu của ông vẫn sống ở đây cho đến đầu thời kỳ Chiêu Hòa.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Đền Tsukiyomi

Đền Tsukiyomi

Kawasaki
Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)

Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)

Kawasaki
Đền Akiba

Đền Akiba

Kawasaki
Chùa Jokei・Đền  Akiba

Chùa Jokei・Đền Akiba

Kawasaki