Nơi cư trú của Kamei Rokuro

Yokohama, Kawasaki 15phút

Tổng quan

Đây là tàn tích nhà ở của Kamei Rokuro, và mọi người cho rằng con cháu của ông vẫn sống ở đây cho đến đầu thời kỳ Chiêu Hòa.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

7-38 Kamiasao, quận Asao, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Đền Tsukiyomi
Yokohama, Kawasaki

Đền Tsukiyomi

Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)
Yokohama, Kawasaki

Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)

Đền Akiba
Yokohama, Kawasaki

Đền Akiba

Chùa Jokei・Đền  Akiba
Yokohama, Kawasaki

Chùa Jokei・Đền Akiba