Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Nơi cư trú của Kamei Rokuro

Nơi cư trú của Kamei Rokuro

Đây là tàn tích nhà ở của Kamei Rokuro, và mọi người cho rằng con cháu của ông vẫn sống ở đây cho đến đầu thời kỳ Chiêu Hòa.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Đền Tsukiyomi image

Đền Tsukiyomi

Kawasaki
Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo) image

Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)

Kawasaki
Đền Akiba image

Đền Akiba

Kawasaki
Chùa Jokei・Đền  Akiba image

Chùa Jokei・Đền Akiba

Kawasaki