Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Kokubunji・Dora

Kokubunji・Dora

Ebina

Nyoiri Kannon được thờ trong ngôi chùa này và là người liên quan đến chiếc chuông đã được quyên tặng cho chùa kokubun-ni bởi Kokubun Toshiyori từ gia đình Ebina vào thời Kamakura, cũng như liên quan đến câu chuyện cổ xưa của "Ama no Nakimizu". Chiếc chuông này là một di sản văn hóa quan trọng của quốc gia.

Thông tin cần thiết

Đường đến

Tuyến Odakyu, tuyến Sotetsu, ga Sagami, ga Ebina

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Cây Zelkova cao lớn ở Ebina image

Cây Zelkova cao lớn ở Ebina

Ebina
Onkokan thành phố Ebina image

Onkokan thành phố Ebina

Ebina
Trung tâm thương mại VINAWALK image

Trung tâm thương mại VINAWALK

Ebina
KHÁCH SẠN REMBRANDT EBINA image

KHÁCH SẠN REMBRANDT EBINA

Ebina