Kokubunji・Dora

Khu vực trung tâm 45phút

Tổng quan

Nyoiri Kannon được thờ trong ngôi chùa này và là người liên quan đến chiếc chuông đã được quyên tặng cho chùa kokubun-ni bởi Kokubun Toshiyori từ gia đình Ebina vào thời Kamakura, cũng như liên quan đến câu chuyện cổ xưa của "Ama no Nakimizu". Chiếc chuông này là một di sản văn hóa quan trọng của quốc gia.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1-25-38 Kokubuminami, thành phố Ebina, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến Odakyu, tuyến Sotetsu, ga Sagami, ga Ebina

Hình ảnh

Cây Zelkova cao lớn ở Ebina
Khu vực trung tâm

Cây Zelkova cao lớn ở Ebina

Onkokan thành phố Ebina
Khu vực trung tâm

Onkokan thành phố Ebina

Trung tâm thương mại VINAWALK
Khu vực trung tâm

Trung tâm thương mại VINAWALK

KHÁCH SẠN REMBRANDT EBINA
Khu vực trung tâm

KHÁCH SẠN REMBRANDT EBINA