Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Lễ hội đậu phụ Oyama (các sự kiện ở Oyama)
Khu vực Shonan 2

Lễ hội đậu phụ Oyama (các sự kiện ở Oyama)

Hoa bỉ ngạn đỏ ở Hinata (các sự kiện ở Oyama)
Khu vực Shonan 5

Hoa bỉ ngạn đỏ ở Hinata (các sự kiện ở Oyama)

Chứng nhận di sản Nhật Bản (Chuyến thăm đền Oyama)
Khu vực Shonan 3

Chứng nhận di sản Nhật Bản (Chuyến thăm đền Oyama)

Chợ Waiwai Ichi (Mua đặc sản)
Khu vực Shonan 0

Chợ Waiwai Ichi (Mua đặc sản)

Trải nghiệm shakyo (chép kinh) ở chùa Anraku
Khu vực Shonan 1

Trải nghiệm shakyo (chép kinh) ở chùa Anraku

Nhà máy Shonan làng Kirin (Chuyến tham quan trà chiều Kirin )
Khu vực Shonan 2

Nhà máy Shonan làng Kirin (Chuyến tham quan trà chiều Kirin )

Chùa Kozen (Trải nghiệm tọa thiền)
Khu vực Shonan 1

Chùa Kozen (Trải nghiệm tọa thiền)

Cafe Thiền, Zagetsu Kazuha (trung tâm mua sắm CIAL Tsurumi)
Yokohama, Kawasaki 4

Cafe Thiền, Zagetsu Kazuha (trung tâm mua sắm CIAL Tsurumi)

Thị trấn Okinawa & Thị trấn Nam Mỹ
Yokohama, Kawasaki 14

Thị trấn Okinawa & Thị trấn Nam Mỹ

Esplan Coffee Anpan
Yokohama, Kawasaki 2

Esplan Coffee Anpan

Trung tâm trao đổi Niiharusatoyama
Yokohama, Kawasaki 2

Trung tâm trao đổi Niiharusatoyama

Tenno-mori Izumi Yakata
Yokohama, Kawasaki 0

Tenno-mori Izumi Yakata

Nhà máy xúc xích Yokohama
Yokohama, Kawasaki 0

Nhà máy xúc xích Yokohama

Hamamonyo (những món đồ có hoa văn núi Phú Sĩ)
Yokohama, Kawasaki 1

Hamamonyo (những món đồ có hoa văn núi Phú Sĩ)

Lễ hội Namamugi Kyuutoukaido & Lươn
Yokohama, Kawasaki 3

Lễ hội Namamugi Kyuutoukaido & Lươn