Nước tương Yokohama

Yokohama, Kawasaki 1giờ

Tổng quan

Mở cửa vào năm thứ 12 của thời kỳ Chiêu Hòa (1937), đây là địa điểm lâu đời được xây dựng và phát triển ở Yokohama. Công ty chưa bao giờ thay đổi chính sách của mình, đó là giữ được hương vị ban đầu mà không sử dụng bất kỳ chất phụ gia nào, ngay cả trong chiến tranh Thái Bình Dương. Chính vì thế, họ luôn luôn chú trọng đến các thực phẩm tự làm. Đây là loại nước tương đích thực mà mọi người đều biết.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

3-1-6 Matsumi-cho, quận Kanagawa, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa

Số điện thoại

045-401-9317

Giờ làm việc

9:00 sáng – 5:00 chiều

Hình ảnh

Shirahata Migawari Jizoson
Yokohama, Kawasaki

Shirahata Migawari Jizoson

Công Viên Shirahataike
Yokohama, Kawasaki

Công Viên Shirahataike

Shotengai (Khu mua sắm) Rokkakubashi
Yokohama, Kawasaki

Shotengai (Khu mua sắm) Rokkakubashi

Rokkakubashi
Yokohama, Kawasaki

Rokkakubashi