Bảo Tàng Nghệ Thuật Sogo

Yokohama, Kawasaki 1giờ

Tổng quan

Trong Cửa Hàng Bách Hóa Sogo là một loại bảo tàng nghệ thuật chưa từng có ở bất cứ đâu. Ngoài các tác phẩm như tranh sơn dầu của Shintaro Suzuki,, triển lãm còn có nhiều thể loại với phong cách khác nhau từ cả Nhật Bản và nước ngoài.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-18-1 Takashima, Phường Nishi, Yokohama, Kanagawa

Đường đến

Ga JR Yokohama

Giờ làm việc

10:00 - 20:00

Ngày lễ

Giống với ngày đóng cửa Chi nhánh Sogo Yokohama trong các dịp lễ

Giá

May differ depending exhibit planning
Kanagawaya
Yokohama, Kawasaki

Kanagawaya

SOGO Yokohama
Yokohama, Kawasaki

SOGO Yokohama

Xe buýt Burari-Nogeyama-Doubutsuen
Yokohama, Kawasaki

Xe buýt Burari-Nogeyama-Doubutsuen

Xe buýt vườn Burari Sankei
Yokohama, Kawasaki

Xe buýt vườn Burari Sankei