Tổng quan

Được tách ra từ chùa Kawasaki Daishi và thờ cúng lại (nhằm xua đuổi tai họa) vào năm 1884, đền Yaku cũng thờ một vị thần xua đuổi tai họa. Hình ảnh được cung cấp bởi Trung tâm trao đổi Fujisawa.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1-3-6, Honcho, thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Xuống ở ga Fujisawa trên tuyến JR Tokaido

Giờ làm việc

Mở cửa quanh năm

Ngày lễ

Mở cửa quanh năm

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Cửa hàng Kimono Inamoto trước kia
Khu vực Shonan

Cửa hàng Kimono Inamoto trước kia

Cửa hàng Kikyou
Khu vực Shonan

Cửa hàng Kikyou

Điện Sunayama Kannon-do
Khu vực Shonan

Điện Sunayama Kannon-do

Cầu Fujisawa
Khu vực Shonan

Cầu Fujisawa