Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hiệp hội thương nhân Fujisawa-shuku

Hiệp hội thương nhân Fujisawa-shuku

Đây là hiệp hội mới được thành lập gồm các chủ cửa hàng hoạt động kinh doanh quanh Fujisawa-shuku, một trạm nghỉ từng rất sôi động trên tuyến đường Tokaido cổ xưa vào thời Edo. Hiệp hội tập trung vào phát triển đô thị như một trạm nghỉ hiện đại hoàn toàn không bị chi phối bởi định kiến.

Thông tin cần thiết

Đường đến

Ga Fujisawa Honmachi trên tuyến Odakyu Enoshima

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Fujisawa Shuku Kouryu-kan

Fujisawa Shuku Kouryu-kan

Fujisawa
Cầu Fujisawa

Cầu Fujisawa

Fujisawa
Chùa Shintoku

Chùa Shintoku

Fujisawa
Kinshasan Kannon-do

Kinshasan Kannon-do

Fujisawa