Cửa hàng Kimono Inamoto trước kia

Khu vực Shonan 15phút

Tổng quan

Được công nhận là di sản văn hóa vật thể, cửa hàng Inamoto trước kia là một cửa hàng kimono mang bầu không khí của thành phố Fujisawa trong thời kỳ tiền chiến.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1-3-33, Honcho, thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Xuống ở ga Fujisawa trên tuyến JR Tokaido

Giờ làm việc

Cần xác nhận

Ngày lễ

Cần xác nhận

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Cửa hàng Kikyou
Khu vực Shonan

Cửa hàng Kikyou

Đền Yaku
Khu vực Shonan

Đền Yaku

Con đường hoa cẩm tú cầu bên sông Oshimizu Sakai
Khu vực Shonan

Con đường hoa cẩm tú cầu bên sông Oshimizu Sakai

Trạm nghỉ Fujisawa (Vết tích của nhà trọ Maita)
Khu vực Shonan

Trạm nghỉ Fujisawa (Vết tích của nhà trọ Maita)