Cầu Fujisawa

Khu vực Shonan 15phút

Tổng quan

Đây là một cây cầu lịch sử bắc qua sông Sakai nằm gần 'Fujisawa-shuku' - trạm nghỉ thứ sáu trên tuyến đường ‘Tokaido’. Có rất nhiều ngôi đền và chùa chiền gần đây, với những ngôi nhà và cửa hàng hiện đại.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Hon-cho, thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Điện Sunayama Kannon-do
Khu vực Shonan

Điện Sunayama Kannon-do

Hiệp hội thương nhân Fujisawa-shuku
Khu vực Shonan

Hiệp hội thương nhân Fujisawa-shuku

Fujisawa Shuku Kouryu-kan
Khu vực Shonan

Fujisawa Shuku Kouryu-kan

Đền Funadama
Khu vực Shonan

Đền Funadama