Điện Sunayama Kannon-do

Khu vực Shonan 15phút

Tổng quan

Còn được gọi là Obitoke dera, điện thờ này nằm ở đài quan sát gần lối đi bộ Fujisawabashi dọc theo tuyến Quốc lộ 467. Hình ảnh được cung cấp bởi Trung tâm trao đổi Fujisawa.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

695, Fujisawa, thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Xuống ở ga Fujisawa trên tuyến JR Tokaido

Giờ làm việc

Cần xác nhận

Ngày lễ

Cần xác nhận

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Cầu Fujisawa
Khu vực Shonan

Cầu Fujisawa

Hiệp hội thương nhân Fujisawa-shuku
Khu vực Shonan

Hiệp hội thương nhân Fujisawa-shuku

Đền Funadama
Khu vực Shonan

Đền Funadama

Đền Yaku
Khu vực Shonan

Đền Yaku