Tuyến bờ biển Seaside

Yokohama, Kawasaki 30phút

Tổng quan

Tuyến Seaside chạy ven bờ biển từ ga Shidai-Igakubu đến ga Kanazawa-Hakkei. Tuyến đường hoạt động mà không cần tài xế điều khiển.

Cơ sở vật chất sẵn có

Hình ảnh

Đền Biwajima
Yokohama, Kawasaki

Đền Biwajima

Đền Seto
Yokohama, Kawasaki

Đền Seto

Đền Susaki
Yokohama, Kawasaki

Đền Susaki

Chùa Ryūge
Yokohama, Kawasaki

Chùa Ryūge