Tuyến bờ biển Seaside

Yokohama, Kawasaki 30phút

Tổng quan

Tuyến Seaside chạy ven bờ biển từ ga Shidai-Igakubu đến ga Kanazawa-Hakkei. Tuyến đường hoạt động mà không cần tài xế điều khiển.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Hình ảnh

Đền Biwajima
Yokohama, Kawasaki 2

Đền Biwajima

Đền Seto
Yokohama, Kawasaki 1

Đền Seto

Đền Susaki
Yokohama, Kawasaki 1

Đền Susaki

Chùa Ryūge
Yokohama, Kawasaki 5

Chùa Ryūge