Trung tâm Quốc tế Kawasaki

Yokohama, Kawasaki 30phút

Tổng quan

Trung tâm Quốc tế Kawasaki hoạt động với mục đích tăng cường hiểu biết quốc tế và trao đổi văn hóa. Nhiều thông tin đa ngôn ngữ được cung cấp tại thư viện thông tin. Tài liệu tham khảo và tài liệu trao đổi với thành phố kết nghĩa, các thành phố hữu nghị và các cảng biển hữu nghị được trưng bày trong phòng triển lãm. Thư viện trao đổi quốc tế/ phòng tài nguyên chứa khoảng 15.000 đầu sách và tài liệu.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-2 Kizukigion-cho, quận Nakahara, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Số điện thoại

044-435-7000

Hình ảnh

Phố mua sắm Motosumi Bremen
Yokohama, Kawasaki

Phố mua sắm Motosumi Bremen

Phố Motosumi Oz
Yokohama, Kawasaki

Phố Motosumi Oz

Tokara Kobo
Yokohama, Kawasaki

Tokara Kobo

Phố mua sắm Hosei
Yokohama, Kawasaki

Phố mua sắm Hosei