Tổng quan

Thác Niju, hay còn gọi là "Amagoi-no-taki", là một trong sáu thác nước của Oyama và được tin là có thể gọi mưa.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Oyama, thành phố Isehara, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Ga JR Isehara → đón xe buýt hướng đến cáp treo Oyama (25m) → xuống xe tại trạm cuối cùng

Giờ làm việc

Cần xác nhận

Ngày lễ

Cần xác nhận

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Chigiri no rokutaki (những thác nước của lời hứa)
Khu vực Shonan

Chigiri no rokutaki (những thác nước của lời hứa)

Lễ hội lồng đèn in hình Oyama (E-toro Matsuri)
Khu vực Shonan

Lễ hội lồng đèn in hình Oyama (E-toro Matsuri)

Đền Ooyama Afuri
Khu vực Shonan

Đền Ooyama Afuri

Meoto-sugi (cây tuyết tùng đôi)
Khu vực Shonan

Meoto-sugi (cây tuyết tùng đôi)