ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฟูจิมิได

ฟูจิมิได

ในระหว่างทางเดินขึ้นจากทางลาดหลัก คุณสามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใส

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง จากทางออกทิศเหนือของสถานีอิเซะฮาระ บนสายโอดะคิว ให้ขึ้นรถบัสที่มุ่งหน้าไปยังกระเช้าโอยามะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

การแสดงแสงสีที่ภูเขาโอยามะ

การแสดงแสงสีที่ภูเขาโอยามะ

30 อิเซะฮะระ
เมะโอะโตะ-ซุกิ (ต้นสนคู่รัก)

เมะโอะโตะ-ซุกิ (ต้นสนคู่รัก)

15 อิเซะฮะระ
ชิงิริ โนะ โระคุทะคิ (น้ำตกแห่งคำมั่นสัญญา)

ชิงิริ โนะ โระคุทะคิ (น้ำตกแห่งคำมั่นสัญญา)

30 อิเซะฮะระ
น้ำตกนิจุ

น้ำตกนิจุ

15 อิเซะฮะระ