เครื่องราง ซึตมะดะ ยะคุชิ และ ประสบการณ์ทำแก้ว

พื้นที่ใจกลาง 3ชม

มีวัดพุทธศาสนาแห่งหนึ่งในซึตมะดะ ยะคุชิ เป็นที่ประดิษฐานของพระไภษัชยคุรุตถาคต (พระพุทธเจ้าแห่งการรักษา) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1758 (โฮะเระคิ 8) หลังจากถูกทำลายในระหว่างสงครามแห่งมิมะเสะโทะเกะ ในปี ค.ศ. 1569 (เอะอิโระคุ 12) ภายในวัดมีเครื่องรางชินโตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นจัดแสดงอยู่

เพิ่มในแผนการเดินทาง 13

แชร์

ซึตมะดะ ยะคุชิ

พระพุทธเจ้าแห่งการเยียวยารักษา ‘ยะคุชิ เนียวไร’ ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ วัดถูกไฟไหม้ในปี 1569 ในสงคราม Takeda Shingen และได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี 1758 เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดแสดงตั๋วที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ในเดือนเมษายนปี 1972 โชวะ 47 ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม

อะซึตงิ กลาส สตูดิโอ

<ประสบการณ์การเป่าแก้ว> 3,675 เยน ~ ใช้เวลา: ประมาณ 20 นาที 2,100 เยน ใช้เวลา: ประมาณ 30 นาที 525 เยน ใช้เวลา: ประมาณ 15 นาที ※ขึ้นอยู่กับหลักสูตร หากต้องัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ในภายหลัง จะมีการเรียกเก็บเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

อะซึตงิ ชิโระโคะโระ โฮโมะเนะ

ร้านอาหารที่ได้รับรางวัล Gold Prix ใน B-1 Grand Prix และได้รับความนิยมทั่วประเทศ เนื้อและเครื่องในที่คุณทานกับซอสมิโซะ เป็นอาหารจานขึ้นชื่อของที่ร้าน นอกจากนี้ยังมีร้านขายเนื้อสัตว์ ที่คุณสามารถซื้อเนื้อสดนำกับไปปรุงที่บ้านได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมไม่ลองวางแผนการเดินทางของคุณเอง จากจุดหมายปลายทางเหล่านี้?

ปรับแต่งการเดินทางนี้